A Corporación Municipal

A Corporación Municipal actual está composta por 3 grupos:

Grupo Popular
Grupo Socialista
Grupo Mixto

Dentro do Grupo Popular, actualment no Goberno está, como D. Alcalde Manuel Pérez Pereira, como Tte. Alcalde e Pte. da Comisión de Cultura D. Claudino Alonso Afonso, como 2º Tte. Alcalde D. José Benito Pérez Fernández, como 3º Tte. Alcalde e Pte. da Comisión de Facenda D. Manuel Alonso Álvarez.

É Tesoreiro D. Adolfo Alonso Seoane, Pte. da Comisión de Obras D. Antonio Vázquez Sousa.


Os concelláis que completan a Corporación son:

D. Odilo de Francisco González
D. Severino Dossantos Nogueira 

Polo Grupo Socialista 

D. Francisco Estévez González 
D. Valentín González Álvarez

Polo Grupo Mixto

D. Emilio de Francisco de Jesús (BNG)